sherri阿努萨拉113

2042
0
2013-06-09
教练头像
饶秋玉
练习强度:2级
课程内容:拜日系列 站立系列  蝎子倒立(Pincha mayurasana) 起跑扭转 半英雄前屈(TriangMukhaikapada Paschimottanasana) 苍鹭式(Krounchasana) 巴拉瓦伽式(Bharadvajasana) 蝗虫式(Salabhasana) 弓式(Dhanurasana)  骆驼式(Ustrasana)   轮式(Urdhva Dhanurasana)   束角式(Baddha Konasana) 坐角式(Upavistha Konasana)   单腿锁腿式(Eaka Pada Apanasana)  单腿卧扭转式(Jathara Parivartanasana) 摊尸式放松