sherri阿努萨拉111

1527
0
2013-05-16
教练头像
饶秋玉
与sherri阿努萨拉110一样,强度不同。
练习强度:1.5级
课程内容:拜日系列 站立系列 手倒立(Adho Mukha Vrksasana) 龙式开胯 鸽子式(Kapotanasana) 蝗虫式(Salabhasana) 弓式(Dhanurasana) 桥式(Setu Bandhasana) 轮式(Urdhva Dhanurasana) 束角式(Baddha Konasana) 坐角式(Upavistha Konasana) 单腿卧扭转式(Jathara Parivartanasana) 摊尸式放松