sherri阿努萨拉89

2627
0
2012-12-13
教练头像
饶秋玉
练习强度:2级
课程内容:拜日系列 站立系列 手倒立(Adho Mukha Vrksasana) 鹤禅式(Bakasana) 半英雄前屈(TriangMukhaikapada Paschimottanasana) 巴拉瓦伽式(Bharadvajasana) 船式(Navasara) 蝗虫式(Salabhasana) 弓式(Dhanurasana) 桥式(Setu Bandhasana) 轮式(Urdhva Dhanurasana) 头倒立(Sirsasana) 头碰膝式(Janu Sirsasana) 半脊柱扭转(Ardha Matsyendrasana) 双鸽式 摊尸式放松