sherri实用流瑜伽16

18454
0
2018-02-10
教练头像
饶秋玉
课程主题:扭转练习
课程内容:调息    热身    猫式    拜日式 A (Surya Namaskara A)     战士二式(Virabhadrasana 2)  反战式    侧角式(Utthita Parsva Konasana)   双角式(Prasarita Padottanasana)     战士一式(Virabhadrasana 1)   战式三   扭转侧角式(Parivrtta  Parsvakonasana)   龙式   半英雄前屈(TriangMukhaikapada Paschimottanasana)   苍鹭式(Krounchasana)    半脊柱扭转(Ardha Matsyendrasana)   反台式(Purvattanasana)   鸽子式(Kapotanasana)    船式(Navasara)  狂野式    侧乌鸦    骆驼式(Ustrasana)   肩倒立(Salamba Sarvangasana)   鱼式(Matsyasana)   上升腿式    单腿卧扭转式(Jathara Parivartanasana)    摊尸式