Sherri实用流瑜伽7

5040
0
2017-07-31
教练头像
饶秋玉
课程内容:开胯
课程内容:调息  热身  猫式  拜日式 A (Surya Namaskara A)  展臂式  战士二式(Virabhadrasana 2)  侧角式(Utthita Parsva Konasana)   战士一式(Virabhadrasana 1)  扭转三角伸展式(Parivitta  Trikonasana)  树式(Vrksasana)   龙式  鸽子式(Kapotanasana)   半脊柱扭转(Ardha Matsyendrasana)  船式(Navasara)   桥式(Setu Bandhasana)    轮式(Urdhva Dhanurasana)  双腿背部伸展式   摊尸式