Sherri实用流瑜伽6

3972
0
2017-07-31
教练头像
饶秋玉
课程主题:扭转
课程内容:调息  热身  猫式  龙式扭转   拜日式 A (Surya Namaskara A)  战士二式(Virabhadrasana 2)  双角式(Prasarita Padottanasana)   战士一式(Virabhadrasana 1)   树式(Vrksasana)  起跑式  鸽子式(Kapotanasana)  狂野式  双腿背部伸展式   骆驼式(Ustrasana)  肩倒立(Salamba Sarvangasana)     单腿卧扭转式(Jathara Parivartanasana)   摊尸式