Sherri实用流瑜伽4

3666
0
2017-07-31
教练头像
饶秋玉
课程强度:1.2级
课程主题:腰腹塑形,保健脊椎
课程内容:调息  热身  猫式   拜日式 A (Surya Namaskara A)  战士二式(Virabhadrasana 2)  双角式(Prasarita Padottanasana)  战士一式(Virabhadrasana 1)  树式(Vrksasana)    半英雄前屈(TriangMukhaikapada Paschimottanasana)  双腿背部伸展式  船式(Navasara)   桥式(Setu Bandhasana)  轮式(Urdhva Dhanurasana)   半脊柱扭转(Ardha Matsyendrasana)   束角式(Baddha Konasana)  坐角式(Upavistha Konasana)  摊尸式