Sherri流瑜伽168(1.2级)

7740
0
2017-07-10
教练头像
饶秋玉
课程主题:腰腹塑形,保健脊椎
课程内容:调息  热身  猫式  眼镜蛇式   拜日式 A (Surya Namaskara A)  战士二式(Virabhadrasana 2)  双角式(Prasarita Padottanasana)  战士一式(Virabhadrasana 1)  树式(Vrksasana)  新月式    半英雄前屈(TriangMukhaikapada Paschimottanasana)   半脊柱扭转(Ardha Matsyendrasana)  坐立前曲式(Paschimattanasana)  船式(Navasara)   桥式(Setu Bandhasana)   轮式(Urdhva Dhanurasana)  束角式(Baddha Konasana)  坐角式(Upavistha Konasana)  摊尸式