Sherri流瑜伽162

2651
0
2017-02-16
教练头像
饶秋玉
和sherri流瑜伽161体式一样,强度不同
体式强度:1.8级
课程内容:拜日式 A (Surya Namaskara A) 战士二式(Virabhadrasana 2) 反战士 侧角式(Utthita Parsva Konasana) 鸟王式 双角式(Prasarita Padottanasana) 战士一式(Virabhadrasana 1) 扭转三角伸展式(Parivitta Trikonasana) 手倒立 半神猴(Ardha Hanumanasana) 神 猴(Hanumanasana) 鸽子式(Kapotanasana) 侧板式 船式(Navasara) 坐立背部前屈 桥式(Setu Bandhasana) 轮式(Urdhva Dhanurasana) 肩倒立(Salamba Sarvangasana) 犁式(Halasana) 鱼式(Matsyasana) 卧扭转 摊尸式放松