sherri Fine正位瑜伽5

2309
0
2017-01-13
教练头像
饶秋玉
课程主题:腰椎的正位——中正、延展
练习强度:1.5级
课程内容:调息 热身 拜日式 A (Surya Namaskara A) 板式 战士二式(Virabhadrasana 2) 反战士 侧角式(Utthita Parsva Konasana) 双角式(Prasarita Padottanasana) 战士一式(Virabhadrasana 1) 扭转三角伸展式(Parivitta Trikonasana) 蝎子倒立(Pincha mayurasana) 半英雄前屈(TriangMukhaikapada Paschimottanasana) 船式(Navasara) 桥式(Setu Bandhasana) 轮式(Urdhva Dhanurasana) 半脊柱扭转(Ardha Matsyendrasana) 摊尸式放松