Sherri流瑜伽159

3116
0
2016-12-27
教练头像
饶秋玉
课程主题:核心、核心力量
练习强度:1.8级
课程内容: 热身 拜日式 A (Surya Namaskara A) 战士二式(Virabhadrasana 2) 战士一式(Virabhadrasana 1) 鸟王式 扭转三角伸展式(Parivitta Trikonasana) 龙式 板式 船式(Navasara) 桥式(Setu Bandhasana) 轮式(Urdhva Dhanurasana) 坐立前屈 肩倒立(Salamba Sarvangasana) 鱼式(Matsyasana) 鳄鱼扭转 摊尸式放松