Sherri流瑜伽158

1900
0
2016-12-05
教练头像
饶秋玉
练习强度:1.5级
课程内容:调息 热身 猫式 下犬式 拜日式 A (Surya Namaskara A) 战士二式(Virabhadrasana 2) 三角伸展式(Utthita Trikonasana) 双角式(Prasarita Padottanasana) 战士一式(Virabhadrasana 1) 鸽子式(Kapotanasana) 桥式(Setu Bandhasana) 轮式(Urdhva Dhanurasana) 肩倒立(Salamba Sarvangasana) 鱼式(Matsyasana) 卧扭转 摊尸式放松