Sherri流瑜伽156

2698
0
2016-10-08
教练头像
饶秋玉
练习强度:1.5级
课程内容:调息 热身 拜日式 A (Surya Namaskara A) 战士二式(Virabhadrasana 2) 战士一式(Virabhadrasana) 手倒立(Adho Mukha Vrksasana) 龙式 半英雄前屈(TriangMukhaikapada Paschimottanasana) 船式(Navasara) 卧英雄(Supta Virasana) 骆驼式(Ustrasana) 桥式(Setu Bandhasana) 轮式(Urdhva Dhanurasana) 坐立前屈 坐立扭转 摊尸式放松