Sherri流瑜伽153

1964
0
2016-08-23
教练头像
饶秋玉
和sherri流瑜伽152一样,强度不同
练习强度:1.2级
课程内容:拜日式(Surya Namaskara) 站立系列 鸽子式(Kapotanasana) 船式(Navasara) 鹤蝉式(Bakasana) 卧英雄(Supta Virasana) 桥式(Setu Bandhasana) 轮式(Urdhva Dhanurasana) 肩倒立(Salamba Sarvangasana) 鱼式(Matsyasana) 单腿卧扭转式(Jathara Parivartanasana) 摊尸式放松