Sherri流瑜伽142

1788
0
2016-05-13
教练头像
饶秋玉
和Sherri流瑜伽143一样,强度不同
主题:启用上臂的肌肉保护手腕和肩膀
练习强度:1.8级
课程内容:拜日式(Surya Namaskara) 站立系列  蝎子倒立(Pincha mayurasana)  鸽子式(Kapotanasana)  船式(Navasara)  卧英雄(Supta Virasana)  桥式(Setu Bandhasana)  轮式(Urdhva Dhanurasana)  束角式(Baddha Konasana)  肩倒立(Salamba Sarvangasana)   鱼式(Matsyasana)  单腿卧扭转式(Jathara Parivartanasana)  摊尸式放松