Sherri流瑜伽136

1685
0
2016-03-25
教练头像
饶秋玉
和sherr流瑜伽137一样,强度不同
体式强度:1.2级
主题:轻松的呼吸,精要的正位
课程内容:调息 拜日式 A (Surya Namaskara A) 树式(Vrksasana) 战士二式(Virabhadrasana 2) 三角伸展式(Utthita Trikonasana) 双角式(Prasarita Padottanasana) 战士一式(Virabhadrasana 1) 鸽子式(Kapotanasana) 船式(Navasara) 卧英雄(Supta Virasana) 桥式(Setu Bandhasana) 轮式(Urdhva Dhanurasana) 摊尸式放松