Sherri流瑜伽133

3226
0
2016-02-16
教练头像
饶秋玉
练习强度:1.8级
课程内容:拜日式 (Surya Namaskara) 战士二式(Virabhadrasana 2) 三角伸展式(Utthita Trikonasana) 半月式(Ardha Chandrasana) 战士一式(Virabhadrasana 1) 扭转三角伸展式(Parivitta Trikonasana) 蝎子倒立(Pincha mayurasana) 鸽子式(Kapotanasana) 单手蛇式(Eka Hasta Bhujasana) 桥式(Setu Bandhasana) 卧英雄(Supta Virasana) 桥式(Setu Bandhasana) 轮式(Urdhva Dhanurasana) 坐角式(Upavistha Konasana) 肩倒立(Salamba Sarvangasana) 鱼式(Matsyasana) 摊尸式放松