Sherri流瑜伽131

1777
0
2016-02-01
教练头像
饶秋玉
练习强度:1.5级
课程内容: 拜日系列 站立系列 半神猴(Ardha Hanumanasana)    神 猴(Hanumanasana)  鸽子式(Kapotanasana)  单手蛇式(Eka Hasta Bhujasana)  船式(Navasara)  鹤蝉式(Bakasana)  桥式(Setu Bandhasana)  轮式(Urdhva Dhanurasana)   束角式(Baddha Konasana)  肩倒立(Salamba Sarvangasana)  鱼式(Matsyasana)  单腿卧扭转式(Jathara Parivartanasana)  摊尸式放松