Sherri流瑜伽129

2303
0
2016-01-27
教练头像
饶秋玉
主题:倒立
练习强度:1.8级
课程内容:拜日式 A (Surya Namaskara A) 幻椅式(Utkatasana) 战士二式(Virabhadrasana 2) 双角式(Prasarita Padottanasana) 战士一式(Virabhadrasana 1) 头倒立(Sirsasana) 鸽子式(Kapotanasana) 半莲花前屈(Ardha Baddha Padma Paschimottanasana) 弓式(Dhanurasana) 桥式(Setu Bandhasana) 轮式(Urdhva Dhanurasana) 坐立前曲式(Paschimattanasana) 坐立扭转 摊尸式放松