Sherri流瑜伽126

3076
0
2015-10-26
教练头像
饶秋玉
和Sherri流瑜伽125一样,强度不同
主题:小腹能量向上
练习强度:1.8级
课程内容:拜日式(Surya Namaskara) 站立系列  鸽子式(Kapotanasana) 半脊柱扭转(Ardha Matsyendrasana) 船式(Navasara) 弓式(Dhanurasana)  蝎子倒立(Pincha mayurasana)  卧英雄(Supta Virasana)  桥式(Setu Bandhasana)   轮式(Urdhva Dhanurasana)  束角式(Baddha Konasana)  摊尸式放松