Sherri流瑜伽124

8655
0
2015-10-06
教练头像
饶秋玉
主题:后弯
练习强度:1.8级
课程内容:拜日式(Surya Namaskara) 站立系列 起跑式 起跑扭转 半神猴(Ardha Hanumanasana) 鸽子式(Kapotanasana) 蝗虫式(Salabhasana) 弓式(Dhanurasana) 狂野式 桥式(Setu Bandhasana) 轮式(Urdhva Dhanurasana) 半脊柱扭转(Ardha Matsyendrasana) 束角式(Baddha Konasana) 摊尸式放松