Sherri实用流瑜伽2

8733
0
2015-11-21
教练头像
饶秋玉
主题:扭转
练习强度:1.2级

课程内容:拜日式(Surya Namaskara)  站立系列   龙式  半神猴(Ardha Hanumanasana)  鸽子式(Kapotanasana)   单手蛇式(Eka Hasta Bhujasana)  船式(Navasara)   骆驼式(Ustrasana)   肩倒立(Salamba Sarvangasana)   鱼式(Matsyasana)  单腿卧扭转式(Jathara Parivartanasana)    摊尸式放松