Sherri流瑜伽116

1595
0
2015-08-19
教练头像
饶秋玉
练习强度:1.8级
课程内容:拜日式(Surya Namaskara) 站立系列  蝎子倒立(Pincha mayurasana)    半英雄前屈(TriangMukhaikapada Paschimottanasana)    苍鹭式(Krounchasana)  半脊柱扭转(Ardha Matsyendrasana)  弓式(Dhanurasana)  骆驼式(Ustrasana)  卧英雄(Supta Virasana)     桥式(Setu Bandhasana)   轮式(Urdhva Dhanurasana)  束角式(Baddha Konasana)  摊尸式放松