Sherri流瑜伽113

3106
0
2015-06-17
教练头像
饶秋玉
练习强度:1.8级
课程内容:拜日式(Surya Namaskara) 站立系列   蝎子倒立(Pincha mayurasana)   鸽子式(Kapotanasana)  半脊柱扭转(Ardha Matsyendrasana)   牛面式(Gomukhasana)  船式(Navasara)  桥式(Setu Bandhasana)  轮式(Urdhva Dhanurasana)   束角式(Baddha Konasana)   坐角式(Upavistha Konasana)   单腿卧扭转式(Jathara Parivartanasana)  摊尸式放松