Sherri流瑜伽112

3340
0
2015-06-01
教练头像
饶秋玉
正位流
练习强度:1.2级
课程内容: 拜日系列 站立系列  半神猴(Ardha Hanumanasana)  神猴(Hanumanasana)  鸽子式(Kapotanasana)  头倒立(Sirsasana)   卧英雄(Supta Virasana)  桥式(Setu Bandhasana)  轮式(Urdhva Dhanurasana)   肩倒立(Salamba Sarvangasana)   鱼式(Matsyasana)   单腿卧扭转式(Jathara Parivartanasana)   摊尸式放松