sherri流瑜伽106

2951
0
2015-04-01
教练头像
饶秋玉
和sherri流瑜伽105一样,强度不同。
练习强度:1.2级
课程内容: 拜日式(Surya Namaskara)  站立系列  鸽子式(Kapotanasana)  单手蛇式(Eka Hasta Bhujasana) 玛里琪A(MarichyasanaA) 蝗虫式(Salabhasana) 坐角式(Upavistha Konasana) 卧英雄(Supta Virasana) 轮式(Urdhva Dhanurasana) 半脊柱扭转(Ardha Matsyendrasana) 牛面式(Gomukhasana) 摊尸式放松