sherri流瑜伽105

3626
0
2015-03-05
教练头像
饶秋玉
练习强度:1.8级
课程内容:拜日式(Surya Namaskara)  站立系列  鸽子式(Kapotanasana)  单手蛇式(Eka Hasta Bhujasana)  玛里琪A(MarichyasanaA)   蝗虫式(Salabhasana) 坐角式(Upavistha Konasana)    鹤禅式(Bakasana)   卧英雄(Supta Virasana)  轮式(Urdhva Dhanurasana)  半脊柱扭转(Ardha Matsyendrasana)  牛面式(Gomukhasana)  摊尸式放松