sherri流瑜伽104

3479
0
2015-02-03
教练头像
饶秋玉
练习强度:1.8级   主题:核心           课程内容:拜日式(Surya Namaskara) 站立系列 神猴(Hanumanasana) 侧弓式(Parsva Dhanurasana) 鸽子式(Kapotanasana) 幻椅式(Utkatasana) 船式(Navasara) 卧英雄(Supta Virasana) 桥式(Setu Bandhasana) 轮式(Urdhva Dhanurasana) 半神猴(Ardha Hanumanasana)半脊柱扭转(Ardha Matsyendrasana)