sherri流瑜伽102

3405
0
2014-12-17
教练头像
饶秋玉
练习强度:1.5级
课程内容: 拜日系列 站立系列  半英雄前屈(TriangMukhaikapada Paschimottanasana)  苍鹭式(Krounchasana)  巴拉瓦伽式(Bharadvajasana)  单手蛇式(Eka Hasta Bhujasana)   船式(Navasara)  桥式(Setu Bandhasana)   轮式(Urdhva Dhanurasana)   束角式(Baddha Konasana)   坐角式(Upavistha Konasana)   单腿卧扭转式(Jathara Parivartanasana)  摊尸式放松