sherri阿努萨拉137

4960
0
2014-08-18
教练头像
饶秋玉
练习强度:1.8级
主 题:根基、骨盆、肩膀
课程内容:拜日系列 站立系列 蝎子倒立(Pincha mayurasana)  半神猴(Ardha Hanumanasana)  半英雄前屈(TriangMukhaikapada Paschimottanasana)   苍鹭式(Krounchasana)   巴拉瓦伽式(Bharadvajasana)  船式(Navasara)    骆驼式(Ustrasana)   桥式(Setu Bandhasana)    轮式(Urdhva Dhanurasana)   束角式(Baddha Konasana)  坐角式(Upavistha Konasana)   肩倒立(Salamba Sarvangasana)  鱼式(Matsyasana)  单腿卧扭转式(Jathara Parivartanasana) 摊尸式放松