sherri流瑜伽98

3561
0
2014-07-18
教练头像
饶秋玉
和sherri流瑜伽97一样,强度不同。
练习强度:1.5级
课程内容: 拜日系列 站立系列 鸽子式(Kapotanasana) 蝗虫式(Salabhasana) 弓式(Dhanurasana) 侧弓式(Parsva Dhanurasana) 卧英雄(Supta Virasana) 束角式(Baddha Konasana) 坐角式(Upavistha Konasana) 肩倒立(Salamba Sarvangasana) 鱼式(Matsyasana) 单腿卧扭转式(Jathara Parivartanasana) 摊尸式放松